Aces Gallery


PF 2022
Letci Horicka 1939-1945

Letci Tisnovska 1939-1945

Last updated: Fri Jan 21 11:11:40 AM CET 2022

!!! NEW BOOK ANNOUNCEMENT !!!

Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan:
Žhavé nebe nad Československem
Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989
,
Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021.
ISBN: 978-80-242-7486-7


Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7

ŽHAVÉ NEBE NAD ČESKOSLOVENSKEM
Letecké souboje československých stíhačů nad našim územím 1918-1989

Slovo na úvod

Tato kniha se snaží čtenářům poskytnout pokud možno ucelený přehled všech leteckých incidentů nad Československem s účastí našich pilotů. V roce 2018 se již řada informací objevila ve speciálu časopisu Historia Bellica nesoucím název Žhavé výstřely studené války. Pojednával o akcích československého letectva v období let 1948–1989. Od té doby se k dané problematice podařilo shromáždit mnoho nových podrobností, vzpomínek přímých účastníků, včetně některých reakcí od čtenářů uvedeného časopisu. Proto se autorská dvojice rozhodla vše zapracovat do práce, kterou právě držíte v ruce. Byly do ní zařazeny i tři nové rozsáhlé kapitoly. První se věnuje leteckým bojům nad naším územím během dramatických měsíců po vzniku Československa, další pojednává o leteckých operacích v třicátých letech a třetí bojům na konci druhé světové války. Těžiště této práce však stále leží v období studené války, kdy naši stíhači zasahovali proti narušení vzdušného prostoru socialistického Československa jak ze strany vojenských letounů západních zemí, tak i letounů civilních. Často s velmi tragickými následky.
Výčet incidentů však není úplný a zřejmě ani nikdy nebude. Jedním z důvodů je obtížná dostupnost některých pramenů. Ničivé povodně v roce 2002 totiž zasáhly i Vojenský ústřední archiv v Praze s poválečnými záznamy. Část takto postižených materiálů se postupně obnovuje, ale bohužel část byla nenávratné zničena.
Při sestavování této velice složité a neúplné mozaiky autoři vedle archivních dokumentů využili dobový tisk, vzpomínky přímých účastníků, české i zahraniční publikace a internetové zdroje. V této knize jsou zaznamenány především incidenty, kdy došlo k sestřelu či poškození narušitele, nebo při nichž byl narušitel hotovostními letouny donucen přistát na československém letišti. Jsou zde ale zmíněny i mnohé případy, kdy byl letoun sice střetnut, ale buď se mu podařilo uniknout na opačnou stranu hranice, nebo tam byl čs. vojenským letounem doveden.
Pokud by se mezi čtenáři našli účastnící nebo pamětníci incidentů zmíněných v knize, ale i těch, které zde nejsou podchyceny, a měli by jakékoli doplňující informace, materiály či fotografi e, mohou se s autory spojit prostřednictvím emailu air.aces@gmail.com.

HOT SKIES OVER CZECHOSLOVAKIA
Czechoslovakian fighter pilots in air combats over Czechoslovakia from 1918 to 1989

FOREWORD

The present book is intended to provide its readers with a possibly complete list of all air incidents over Czechoslovakia in which its pilots participated. Under the title Hot Shots of the Cold War, much of this information has already been published in a special edition of Historia Bellica on actions of the Czechoslovakian air force from 1948 to 1989. Since many more details and reminiscences by direct participants have been collected since then, along with some reactions by the journal readers, the authors have decided to include all this in the book you are now holding in your hands. It also brings three new extensive chapters. The first one is about the air combats over the Czechoslovakian territory in the first months after this new country came into being, the next one describes the air operations taking place in the 1930's, and the third chapter deals with air combats at the end of the second world war. Still, the book is mainly concerned with the cold war era, when the Czechoslovakian fighter pilots were sent into actions to protect the airspace of the then socialist Czechoslovakia against intrusions by the military aircraft of the western countries as well as by civilian airlines. Unfortunately, these had often had tragic consequences.
The list of incidents is unfortunately not complete and it will probably never be. One of the reasons is that some of the sources are very difficult to obtain as the devastating floods of 2002 also hit the Military Central Archives in Prague with the post-war records. Although some of the materials are being restored step by step, others have been lost irretrievably.
When putting together this sophisticated and incomplete mosaic, in addition to archival documents, the authors have also included the period press, reminiscences of direct participants, existing publications, in Czech and other languages, as well as Internet resources. The present book mainly reports on incidents leading to the intruder being downed or forced to land on a Czechoslovakian airport. Mentioned are also the numerous cases of the aircraft, although checked, managing to fly back over the border or being manoeuvred there by the Czechoslovak pilot.
We would be very indebted to the participants or contemporary witnesses among the readers of the incidents described in this book as well as those not mentioned here, if they could provide us with any additional information, materials or photographs. They can contact the authors at the email address air.aces@gmail.com.

Contents:
Slovo na úvod ..... 7
KAPITOLA 1 Zrození československého letectva ..... 8
KAPITOLA 2 Letecké incidenty na prahu války ..... 20
KAPITOLA 3 Znovu nad Československem ..... 36
KAPITOLA 4 Začátek konfrontace ..... 62
KAPITOLA 5 První poválečný sestřel ..... 74
KAPITOLA 6 Boj s námořními Skyraidery ..... 86
KAPITOLA 7 Proti civilním a vojenským cílům ..... 92
KAPITOLA 8 Proti balónum ..... 100
KAPITOLA 9 Balóny ve stratosféře ..... 106
KAPITOLA 10 Souboj nad Dunajem ..... 118
KAPITOLA 11 MiGy při ochraně hranic ..... 122
KAPITOLA 12 Thunderstreaky nad Československem ..... 132
KAPITOLA 13 Další incidenty s civilními i vojenskými letouny ..... 140
KAPITOLA 14 Střelba do vlastních řad ..... 144
KAPITOLA 15 Šedesátá léta a Migy-21 ..... 148
KAPITOLA 16 Proti Moravám i vrtulníkům ..... 158
KAPITOLA 17 Tarany civilních letounů ..... 166
KAPITOLA 18 Delfín proti An-2 ..... 176
KAPITOLA 19 MiGy-15 opět v akci ..... 184
KAPITOLA 20 Čtvrtá letka na záchyty pomalých a nízkoletících cílů ..... 192
KAPITOLA 21 Poslední akordy studené války ..... 200
KAPITOLA 22 Vrtulníky při ochraně hranic ..... 208
Přílohy ..... 220
Prameny a literatura (výběr) ..... 228
Poděkování ..... 230
O autorech ..... 230


E-shops:
https://www.knizniklub.cz/
https://www.booktook.cz/
https://www.knihydobrovsky.cz/
https://knihy.abz.cz/

Dear Friends,

     I would like to ask you for any information about Václav Leopold Woseček native
of Hořice (Hořitz), a pilot (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) of Austro-Hungarian
Imperial and Royal Naval Aviation (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) and
Viktor Polanský native of Zďárec (Zdiaretz, Tišnov district), an observer
(Fliegerkompanie 45, Fliegerkompanie 53), later pilot of Austrian-Hungarian Air
Force (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) and commander of Aerial Company
Brno.

     Next I would like to ask you for any information concerning pilots from Tišnovsko
(Tišnov region/ Tischnowitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4], possibly from Hořicko(Hořice
region / Hořitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4] during World War I.

Jan ŠafaříkVážení přátelé,

     chtěl bych Vás poprosit o jakékoliv informace o Václavu Leopoldu Wosečkovi,
rodáku z Hořic, pilotu (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) Rakousko-uherského
námořního letectva (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) a o Viktoru
Polanském
, rodáku ze Žďárce, okr. Tišnov, pozorovateli (Fliegerkompanie 45,
Fliegerkompanie 53
), později pilotu Rakousko-uherského letectva (Kaiserliche und
Königliche Luftfahrtruppen
) a veliteli Letecké setniny Brno.

     Dále bych Vás poprosil o jakékoliv další informace týkající se letců Tišnovska
[mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4], případně Hořicka [mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4]
v době první světové války.

Jan Šafařík

Various

:: Jan J. Šafařík: Wartime Aerial Victory Credits  PDF  HTML   Czech flag
:: World War I - Airship Killers
:: World War I - Balloon Aces
:: World War I - Great Britain & Commonwealth - Airmen of Jewish origin
:: World War II - Biplane Fighter Aces
:: World War II - Battle Of Britain
:: World War II - Allied Night Aces
:: World War II - Allied V-1 Aces
:: World War II - Allied V-1 Aces - Top One Day Killers
:: World War II - Allied Hurricane Aces
:: World War II - Allied Beaufighter Aces
:: World War II - Allied Mosquito Aces
:: World War II - Allied Catafighter Pilot Victory Credits
:: World War II - Victories of the Allied Catafighter Pilots  PDF
:: World War II - Great Britain & Commonwealth - Airmen of Jewish origin
:: World War II - Great Britain & Commonwealth Top Aces
:: World War II - Great Britain & Commonwealth Top One Day Killers
:: World War II - Great Britain & Commonwealth - Allied jet pilots victory credits
:: World War II - Great Britain & Commonwealth - The Best Gunners on Bombers
:: World War II - Great Britain & Commonwealth - Ground Victories
:: Korean War - Commonwealth of Nations - Victories of the Fighter Pilots  PDF   Czech flag

Afghanistan

:: Afghanistan Civil War

Albania

:: Cold War

Angola

:: Miscellaneous Air Combats During 90s

Argentina

:: World War I
:: World War II
:: Argentine Coup Attempt, June 1955
:: Falklands War

Australia

:: World War I
:: World War II
:: World War II - Battle Of Britain
:: Korean War
:: Victories of the Fighter Pilots - Korean War  PDF   Czech flag

Austria

:: Austrian-Yugoslav Border Conflict 1919
:: World War II - Royal Air Force
:: World War II - Luftwaffe

Austria-Hungary

:: World War I  PDF  1,44 MB
:: World War I - Airmen of Croatian origin
:: World War I - Airmen of Czech and Slovak origin  PDF
:: World War I - Airmen of German origin  PDF
:: World War I - Airmen of Hungarian origin  PDF
:: World War I - Airmen of Italian origin
:: World War I - Airmen of Polish origin
:: World War I - Airmen of Romanian origin
:: World War I - Airmen of Slovakian origin
:: World War I - Airmen of Slovenian origin
:: World War I - Airmen of Ukrainian origin
:: World War I - Airship Killers
:: World War I - Airmen of Jewish origin
:: World War I - Austro-Hungarian airmen, who were born in Czechoslovak region  PDF  1,12 MB

Azerbaijan

:: Azerbaijan-Armenian War 1992
:: Azerbaijan - Azerbaijan-Armenian War 2020

Bahamas

:: World War II

Belarus

:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: War In China 1937-1941
:: Chalchin-Gol (Nomonhan Incident)
:: World War II
:: Cold War

Belgium

:: World War I
:: Spanish Civil War
:: World War II

Bermuda

:: World War I
:: World War II
:: Victories of the Fighter Pilots - World War I & II   Czech flag

Biafra

:: Nigerian-Biafran Civil War

Bolivia

:: Gran Chaco War

Brazil

:: Brazilian Constitutionalist Revolution 1932
:: World War II

British West India

:: World War II

Bulgaria

:: World War I
:: Spanish Civil War
:: World War II
:: Cold War
:: Victories of the Fighter Pilots - World War II  PDF
:: Victories of the Fighter Pilots - Cold War  Czech flag

Burma

:: Insurgencies during the post-independence period 1948 - 1962

Cambodia

:: Vietnam War

Canada

:: World War I
:: Russian Revolution (1917-1920)
:: World War II
:: World War II - Battle Of Britain
:: Israeli Independence War 1948
:: Korean War
:: Victories of the Fighter Pilots - Israeli Independence War 1948  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots - Korean War  PDF   Czech flag

Chechnya

:: Caucasus Skirmishes

Chile

:: World War I

China

:: World War I
:: Shanghai War 1932
:: War In China (1937-1941)
:: World War II
:: Republic of China - RoC/PRC Skirmishes
:: People's Republic of China - RoC/PRC Skirmishes
:: People's Republic of China - Cold War
:: People's Republic of China - Korean War
:: People's Republic of China - Vietnam War
:: People's Republic of China - Victories of the Fighter Pilots - Cold War  PDF   Czech flag
:: People's Republic of China - Victories of the Fighter Pilots - Vietnam War  PDF   Czech flag

Croatia

:: World War I
:: World War II
:: World War II - Royal Air Force
:: Victories of the Fighter Pilots - World War II  PDF   Czech flag

Cuba

:: Bay of Pigs 1961
:: Operations in Angola
:: Cold War
:: Victories of the Fighter Pilots During 1961 - 1996   Czech flag

Czechoslovakia

:: Wartime Aerial Victory Credits  PDF  HTML   Czech flag
:: World War I - Aeronautique Militaire Francaise
:: World War I - K. u. k. Luftfahrtruppen & K.u.k. Seeflugwesen  PDF
:: World War I - Императорскый Военно-Воздушный Флот
:: Russian Revolution 1917-1920 - Czechoslovak legion in Russia
:: Russian Revolution 1917-1920 - Soviet Red Fleet
:: Hungarian Border Conflicts 1919
:: Miscellaneous Air Combats During 30s
:: Spanish Civil War
:: World War II  PDF
:: World War II - Detailed list of Czechoslovak aces
:: World War II - Top Aces
:: World War II - Battle Of France - 3rd September 1939 - 25th June 1940
:: World War II - Battle Of Britain - 10th July 1940 - 31st October 1940
:: World War II - The Best Czechoslovak Fighter Pilots In The Great Britain
:: World War II - The Best Czechoslovak Night Pilots
:: World War II - The Best Czechoslovak Radar Operators
:: World War II - The Best Czechoslovak Gunners on Bombers
:: World War II - V-1 Killers
:: World War II - The Best Fighter Pilots During Operation Jubilee - 19th August 1942
:: World War II - The Best Fighter Pilots During Operation Overlord - 7th-17th June 1944
:: World War II - The Best Fighter Pilots In The Soviet Union
:: World War II - Airmen of Jewish origin
:: World War II - Aircrafts On Which Czechoslovak Pilots Were Flying
:: World War II - Zrakoplovstvo Nezavisne Drzave Hrvatske
:: Cold War; High "Red" Wall, Czechoslovak Air Force and Air Defence Forces 1950-1989

Denmark

:: World War I
:: Winter War
:: World War II
:: Victories of the Fighter Pilots - Winter War & World War II   PDF   Czech flag

Ecuador

:: World War I
:: Alto Cenepa Conflict 1995
:: Victories of the Ecuadorian Fighter Pilots - Alto-Cenepa War, 1995  Czech flag

Egypt

:: Middle East Conflicts
:: Nigerian-Biafran Civil War
:: Libya-Egypt Conflict 1971-1979

El Salvador

:: El Salvador vs Honduras - The "Soccer" War 1969

Eritrea

:: Ethiopian-Eritrea Conflict 1999-2000

Estonia

:: World War I
:: Conflict in Galicia (Polish-Ukrainian War) 1919-1920
:: World War II - Военно-воздушные силы Советского Союза
:: World War II - Luftwaffe

Ethiopia

:: Ogaden War (Ethiopian-Somalia Conflict) 1977-1978
:: Ethiopian-Eritrea Conflict 1999-2000
:: Victories of the Fighter Pilots - Ogaden War (Ethiopian-Somalia Conflict) 1977-1978  PDF

Finland

:: World War I
:: Winter War
:: World War II
:: World War II - Top Aces

France

:: World War I  PDF
:: World War I - Airmen of Jewish origin
:: Spanish Civil War
:: World War II   PDF
:: World War II - Battle Of France
:: World War II - Victories Achieved In Royal Air Force
:: World War II - Victories Achieved In Военно-воздушные силы Советского Союза
:: World War II - Aeronautique Navale pilots victory credits
:: World War II - Twin-engine pilots victory credits
:: World War II - The Best Gunners on Bombers
:: World War II - Airmen of French origin who flew with Luftwaffe
:: Suez War 1956
:: Algerian War
:: Syrian Civil War
:: Victories of the Fighter Pilots - Algerian War  PDF

Germany

:: Wartime Aerial Victory Credits  PDF
:: World War I
:: World War I - K. u. k. Luftfahrtruppen & K.u.k. Seeflugwesen  PDF
:: World War I - Night Aces
:: World War I - Airmen of Jewish origin
:: Spanish Civil War - Legion Condor
:: World War II
:: World War II - Top Aces
:: World War II - Top One Day & One Night & One Mission Killers
:: World War II - Luftwaffe Experten
:: World War II - Aces of the Western Front
:: World War II - Aces of the Eastern Front
:: World War II - Aces of the English Channel Front
:: World War II - Polish Campaign (1st September 1939 - 28th September 1939)  PDF
:: World War II - French Campaign (10th May - 25th June 1940)
:: World War II - Battle of Britain
:: World War II - Jet Aces
:: World War II - Night Aces
:: World War II - Four-Engine Killers
:: World War II - German airmen, who were born in former Czechoslovakia
:: World War II - German airmen, who were born in former Austria
:: World War II - Top Tank Killers
:: Cold War (German Democratic Republic)

Great Britain

:: World War I
:: Russian Revolution 1917-1920
:: Paraguay Revolution 1922
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: World War II
:: World War II - Battle Of Britain
:: World War II - Royal Navy Fleet Air Arm Aces
:: World War II - V-1 Aces
:: World War II - Night Aces
:: World War II - Iraq Rebellion 1941 (Rashid Ali Coup)
:: Israeli Independence War 1948 - Chel Ha'Avir (Israeli Defence Force / Air Force - IDF/AF)
:: Israeli Independence War 1948 - Royal Air Force
:: Suez War 1956
:: Korean War
:: Falklands War
:: Friendly Fire Incidents
:: Syrian Civil War
:: Victories of the Fighter Pilots - Israeli Independence War 1948  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots - Korean War  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots - Falklands War  PDF   Czech flag

Greece

:: World War I
:: Greco-Turkish War 1919-1922
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: World War II - Royal Hellenic Air Force (Elliniki Vassiliki Aeroporia)
:: World War II - Royal Air Force
:: World War II - United States Army Air Force, United States Navy
:: World War II - Luftwaffe
:: Mediterranean Skirmishes
:: Victories of the Fighter Pilots - World War II  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots - Mediterranean Skirmishes  PDF   Czech flag

Honduras

:: El Salvador vs Honduras - The "Soccer" War 1969

Hungary

:: World War I  PDF
:: Hungarian Border Conflicts 1919
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: Hungarian-Czechoslovak Border Conflict 1938
:: Hungarian-Slovak Conflict 1939
:: World War II  PDF
:: Cold War
:: Victories of the Fighter Pilots - Air Combats During 30s  PDF   Czech flag

Iceland

:: World War II

India

:: World War I
:: World War II
:: UN Operations in Congo, 1961
:: India-Pakistan Conflicts

Indonesia

:: Indonesian Rebellion 1958

Iran

:: World War I - Aeronautique Militaire Francaise
:: Iran-Iraq War 1980-1990

Iraq

:: Iraq Rebellion 1941 (Rashid Ali Coup)
:: Middle East Conflicts (6 Day War)
:: Middle East Skirmishes
:: Iran-Iraq War 1980-1990
:: Gulf War (Desert Storm: 17 January - 28 February 1991)
:: Gulf War (Nothern/Southern Watch: 1 March 1991 - 1 May 2003)
:: Victories of the Fighter Pilots - Gulf War (Desert Storm: 17 January - 28 February 1991)  PDF
:: Victories of the Fighter Pilots - Gulf War (Nothern/Southern Watch: 1 March 1991 - 1 May 2003)  PDF

Ireland

:: World War I
:: World War II

Israel

:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War I - Aeronautique Militaire Francaise
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War I - K. u. k. Luftfahrtruppen
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War I - Imperial German Military Air Service
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War I - Royal Flying Corps
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War I - United States Air Service
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during Spanis Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War II - Royal Air Force
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War II - United States Army Air Force
:: ~ Airmen of Jewish origin who flew during World War II - Военно-воздушные силы Советского Союза
:: Middle East Conflicts
:: The War of Independence (13th November 1948 - 20th July 1949)  PDF
:: Operation Peace for Galilee (6th June - 11th June 1982)  PDF
:: Operation Summer Rain and Just Reward (27th June - 14th August 2006)
:: Middle East Skirmishes
:: The Best Israeli Navigarors And Weapon System Officers
:: Mirage IIICJ "Shahak" / IAI "Nesher" Aces
:: Mc Donell Douglas F-4 "Kurnass" Aces
:: General Dynamics F-16 "Netz" Aces  PDF
:: Mc Donell Douglas F-15 "Baz" Aces  PDF
:: Šafařík, Jan J.: Attributed Israeli Air Combat Victories  PDF   Czech flag [under construction]
:: Lednicer, David: Attributed Israeli Air Combat Victories
:: Victories of the Fighter Pilots - Israeli Independence War 1948  PDF   Czech flag
:: General Dynamics F-16 "Netz" Victories  PDF   Czech flag
:: Mc Donell Douglas F-15 "Baz" Victories  PDF   Czech flag
:: Chel Ha'Avir Aircrafts
:: Chel Ha'Avir Aircraft's Photos

Italy

:: World War I  PDF
:: World War I - K. u. k. Luftfahrtruppen
:: Spanish Civil War - Aviación de El Tercio, Aviazione Legionaira  PDF
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: World War II  PDF
:: World War II - Ground Victories  PDF

Jamaica

:: World War I
:: World War II

Japan

:: World War I
:: Shanghai War 1932
:: War In China (1937-1941)
:: Chalchin-Gol (Nomonhan Incident)
:: World War II
:: World War II - Night Aces
:: World War II - Top One Day Killers
:: World War II - B-29 "Superfortress" Killers
:: Friendly Fire Incidents
:: Victories of the Fighter Pilots - Friendly Fire Incidents  PDF

Jordan

:: Middle East Conflicts
:: Middle East Skirmishes

Kuwait

:: Gulf War

Laos

:: Vietnam War

Latvia

:: World War I
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: World War II

Lebanon

:: Middle East Skirmishes     New

Libya

:: Libya-Egypt Conflict 1971-1979
:: Mediterranean Skirmishes

Lithuania

:: World War I
:: World War II

Malaya - Ceylon

:: World War II
:: Sri Lanka / Tamil Tigers Skirmishes

Mauritius

:: World War I

Mexico

:: World War I
:: Escobar Rebellion
:: Spanish Civil War
:: World War II

Mongolia

:: Mongolian / Japanese Skirmishes

Netherland

:: World War I
:: World War II
:: Yugoslav Civil War (Deliberate Force: August-September 1994)
:: NATO Intervention In Kosovo (Allied Force: 24 March - 10 June 1999)
:: Victories of the Fighter Pilots - World War II  PDF   Czech flag

New Zealand

:: World War I
:: World War II
:: World War II - Battle Of Britain
:: World War II - V-1 Aces

Nicaragua

:: Costa Rica-Nicaragua Conflict 1955

Nigeria

:: Nigerian-Biafran Civil War

North Korea

:: Cold War
:: Korean War
:: Vietnam War
:: Middle East Conflicts

Norway

:: World War II
:: Victories of the Fighter Pilots 1940 - World War II  PDF   Czech flag

Novorossiya

:: Aerial victory Credits - War in Donbass  PDF

Pakistan

:: Middle East Conflicts
:: Indo-Pakistan Conflicts
:: Afghanistan Civil War
:: Friendly Fire Incidents
:: Victories of the Fighter Pilots - Afghanistan Civil War   Czech flag

Paraguay

:: Gran Chaco War

Philippines

:: World War II

Poland

:: World War I - Aeronautique Militaire Francaise
:: World War I - Imperial German Military Air Service - Fliegertruppe / Luftstreitkräfte
:: World War I - Императорскый Военно-Воздушный Флот
:: World War I - K. u. k. Luftfahrtruppen & K.u.k. Seeflugwesen
:: Polish-Ukrainian War 1918-1919
:: Polish-Soviet War 1919-1920
:: Miscellaneous Air Combats During 30s
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: World War II  PDF
:: World War II - Lista Bajana  PDF
   Official List of Claims Against Enemy Aircraft of Polish Fighter Pilots in World War II
  "Polish Fighter Pilots Achievments during the Second World War"
  "Osiągnięcia polskich pilotów myśliwskich w drugiej wojnie światowej"
  Komisja Historyczną Polskich Sił Powietrznych
  płk. dypl. pil. Jerzy Bajan, Liason Officer, HQ Fighter Command
  25 March 1946
:: World War II - Top Aces
:: World War II - Polish Campaign (1st September 1939 - 28th September 1939)  PDF
:: World War II - Polish Campaign - Soviet Invasion (17th September 1940 - 28th September 1939)
:: World War II - Polish Fighter Units - September 1939
:: World War II - French Campaign (10th May - 25th June 1940)  PDF
:: World War II - Battle Of Britain
:: World War II - Polish Fighting Team (Polski Zespol Mysliwski)
:: World War II - V-1 Aces  PDF
:: World War II - The Best Polish Radar Operators
:: World War II - The Best Polish Fighter Pilots In The United States Army Air Force
:: World War II - The Best Polish Fighter Pilots In The Soviet Union
:: World War II - Airmen of Jewish origin
:: Cold War
:: Nigerian-Biafran Civil War
:: Victories of the Airmen of Polish Origin - World War I  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots - Polish-Ukrainian & Polish-Soviet Wars  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots In The Soviet Union  PDF   Czech flag

Portugal

:: World War I
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea Nacionales (Arma de Aviación)

Rhodesia

:: World War II
:: Post World War II Conflicts

Romania

:: World War I
:: World War I - K. u. k. Luftfahrtruppen
:: Hungarian Border Conflicts 1919
:: World War II
:: Cold War

Russia

:: World War I
:: Russian Revolution - White Russian Army
:: World War II - Russian Liberation Army / Русская Освободительная Армия, РОА

Saudi Arabia

:: Persian Gulf - Saudi Arabia/Iranian Skirmishes
:: Gulf War (Desert Storm: 17 January - 28 February 1991)
:: Saudi Arabian intervention in Yemen (26 March 2015 – ongoing)

Serbia

:: World War I
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española

Slovakia

:: World War I
:: Hungarian-Slovak Conflict 1939
:: World War II  PDF
:: World War II - Polish Campaign (1st - 28th September 1939)
:: World War II - Air Defence of Slovakia 1944
:: World War II - Slovak National Uprising (29th August - 27th October 1944)
:: World War II - Royal Air Force
:: World War II - Военно-воздушные силы Советского Союза
:: World War II - Zrakoplovstvo Nezavisne Drzave Hrvatske - Croatian Air Force
:: Victories of the Fighter Pilots - World War II  PDF   Czech flag

Slovenia

:: World War I
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: World War II - Royal Yugoslav Air Force
:: World War II - National Liberation Army of Yugoslavia
:: World War II - Zrakoplovstvo Nezavisne Drzave Hrvatske

Somalia

:: Ogaden War (Ethiopian-Somalia Conflict) 1977-1978

South Africa

:: World War I
:: Russian Revolution (1917-1920)
:: World War II
:: Israeli Independence War 1948
:: Korean War
:: South African Operations in Angola
:: Victories of the Fighter Pilots - Israeli Independence War 1948  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots - Korean War  PDF   Czech flag

Soviet Union / Russian Federation

:: Wartime Aerial Victory Credits  PDF  HTML   Czech flag
:: Soviet Air Aces 1936-1953 / List of Soviet Airmen With One or More Victories  PDF   Russia flag   British flag
(4 370 Aces / 11 236 Pilots, 419 pages)
    → Spanish Civil War 1936 – 1939
    → Sino – Japanese War 1938 – 1940
    → Battle of Lake Khasan 1938
    → Battle of Khalkhin Gol / Nomonhan Incident 1939
    → Soviet invasion of Poland 1939
    → Winter War 1939 – 1940
    → Great Patriotic War 1941 – 1945
    → Soviet Japanese War 1945 / Manchurian Strategic Offensive operation 1945
    → Korean War 1950 – 1953

:: Russian Revolution 1917-1920
:: Polish-Soviet War 1919-1920
:: War In China 1937-1941  PDF
:: Spanish Civil War  PDF
:: Spanish Civil War - Airmen of Jewish origin
:: Chalchin-Gol (Nomonhan Incident)  PDF
:: Winter War
:: World War II
:: World War II - Polish Campaign - Soviet Invasion (17th September 1940 - 28th September 1939)
:: World War II - Soviet-Japan War 1945 / Manchurian Strategic Offensive operation
:: World War II - Top Aces
:: World War II - Top One Day Killers
:: World War II - Soviet Fighter Air Combat Claims Against Jet Aircrafts
:: World War II - Soviet Female Aces
:: World War II - Soviet Bomber Aces
:: World War II - Victories Of Soviet Pilots On 22.06.1941
:: World War II - Soviet Taran Attacks
:: World War II - Ground Victories
:: World War II - Balloon Killers
:: World War II - Top Tank Killers
:: World War II - Airmen of Jewish origin
:: World War II - Russian Liberation Army / Russkaya Osvoboditelnaya Armiya - ROA
:: Cold War
:: Republic of China/People's Republic of China Skirmishes
:: Korean War
:: Korean War, Pilots Victory Credits  PDF
:: Suez War 1956
:: Vietnam War
:: War of Attrition 1969-1970
:: Afghanistan Civil War
:: Post–Cold War Era
:: Ethiopian-Eritrea Conflict 1999-2000
:: South Ossetia War 2008
:: War in Abkhazia 1992-1993

Spain

:: World War I     New
:: Spanish Civil War - Republican - Fuerza Aérea de la República Española
:: Spanish Civil War - Nacionalist - Fuerza Aérea Nacionales (Arma de Aviación)
:: World War II - Luftwaffe
:: World War II - Военно-воздушные силы Советского Союза
:: World War II - Ejercito del Aire

Swaziland

:: World War I

Sweden

:: Winter War
:: World War II
:: Nigerian-Biafran Civil War
:: Victories of the Fighter Pilots - Winter War & World War II  PDF   Czech flag

Switzerland

:: World War I
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: World War II
:: Victories of the Fighter Pilots - World War II  PDF

Syria

:: Middle East Conflicts
:: Middle East Skirmishes
:: Syrian Civil War

Thailand

:: World War II

Turkey

:: World War I
:: Greco-Turkish War 1919-1922
:: Turkey - Cyprus Conflict 1974
:: Turkey/Iraq Skirmishes
:: Syrian Civil War

Turkmenistan

:: World War II

Ukraine

:: World War I - K. u. k. Luftfahrtruppen & K.u.k. Seeflugwesen
:: Conflict in Galicia (Polish-Ukrainian War) 1919-1920
:: Black Sea Incident
:: War in Donbass

United States of America

:: Wartime Aerial Victory Credits  PDF  HTML
:: Top Aces
:: American Aces With Twenty Or More Victories
:: World War I
:: World War I - Airmen of Jewish origin
:: Russian Revolution (1917-1920)
:: Shanghai War 1932
:: War In China (1937-1941)
:: Spanish Civil War - Fuerza Aérea de la República Española
:: Spanish Civil War - Aviación de El Tercio, Aviazione Legionaira
:: Spanish Civil War - Airmen of Jewish origin
:: World War II
:: World War II - Top One Day Killers
:: World War II - U.S. Navy And Marine Corps Aces
:: World War II - Ground Victories
:: World War II - Night Aces
:: World War II - Top V-1 Killers
:: World War II - U.S.Navy Patrol Plane Aces
:: World War II - The Best Gunners on Bombers
:: World War II - Reconnaissance, Photographic Recon. & Weather Recon. Squadron Aces
:: World War II - Flying Tigers (AVG)
:: World War II - Battle Of Britain
:: World War II - Victories Achieved In Royal Air Force
:: World War II - Victories Achieved In Royal Canadian Air Force
:: World War II - Airmen of Jewish origin
:: World War II - Tuskegee Airmen
:: Israeli Independence War 1948
:: Korean War
:: Korean War, Full list
:: Korean War, Detailed list
:: Korean War, Ground Victories
:: Vietnam War
:: Vietnam War, Full list
:: Cold War
:: Gulf Of Sidra Incidents
:: Gulf War (Desert Storm: 17 January - 28 February 1991)
:: Gulf War (Nothern/Southern Watch: 1 March 1991 - 1 May 2003)
:: Yugoslav Civil War (Deliberate Force: August-September 1994)
:: NATO Intervention In Kosovo (Allied Force: 24 March - 10 June 1999)
:: Enduring Freedom
:: Syrian Civil War

Venezuela

:: World War I
:: World War II
:: Venezuela Military Coup - 27th November 1992

Vietnam

:: Vietnam War

Yugoslavia

:: Spanish Civil War
:: World War II - Royal Yugoslav Air Force
:: World War II - Royal Air Force
:: World War II - Partisan Air Force / National Liberation Army of Yugoslavia
:: World War II - National Liberation Army of Yugoslavia
:: World War II - Yugoslav Female Pilots
:: Cold War
:: NATO Intervention In Kosovo 1999
:: Miscellaneous Air Combats During 90s
:: Victories of the Fighter Pilots - Spanish Civil War & World War II  PDF   Czech flag
:: Victories of the Fighter Pilots During 1946 - 1999   Czech flag

Zambia

:: Angolan Civil War


:: Men of the Battle of Britain - complete list (380 kB)   

:: Australia
:: Belgium
:: Canada
:: Czechoslovakia
:: France
:: Great Britain
:: Ireland
:: Jamaica
:: New Zealand
:: Newfoundland
:: Poland
:: Rhodesia
:: South Africa
:: United States of America


:: Biographies Of Air Aces   Czech flag

:: Belgie / Belgium
:: Československo / Czechoslovakia
:: Itálie / Italy
:: Nový Zéland / New Zealand
:: Polsko / Poland
:: Rakousko-Uhersko / Austro-Hungary
:: Sovětský svaz / Soviet Union
:: Spojené státy Americké / United states of America
:: Velká Británie / Great Britain
:: Venezuela / Venezuela


::

:: Credits
:: What's new!
:: Coming Soon!
:: Search this site:


powered by FreeFind


:: Literature

:: Korean War - Sources & Literature  PDF
:: Syrian Civil War


:: Australia - Sources & Literature
:: Canada - Sources & Literature
:: Czechoslovakia - Sources & Literature
:: France - Sources & Literature
:: Germany - Sources & Literature
:: Great Britain - Sources & Literature
:: Israel - Sources & Literature
:: Japan - Sources & Literature
:: New Zealand - Sources & Literature
:: Poland - Sources & Literature
:: Slovakia - Sources & Literature
:: South Africa - Sources & Literature
:: Soviet Union - Sources & Literature
:: United States of America - Sources & Literature

:: Aces On The WEB


:: My book and articles:

:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7

:: 100+1 zahraniční zajímavost

:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé výstřely studené války: Sestřely narušitelů nad Československem (3),
in 100+1 zahraniční zajímavost, 8. 6. 2018.  HTML
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé výstřely studené války: Sestřely narušitelů nad Československem (2),
in 100+1 zahraniční zajímavost, 7. 6. 2018.  HTML
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé výstřely studené války: Sestřely narušitelů nad Československem (1),
in 100+1 zahraniční zajímavost, 5. 6. 2018.  HTML

:: Centurion

:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Legenda poválečného letectva, McDonnell Douglas F-15 nad Libanonem, in Centurion, No. 6, 2020.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Válka s drony, Stíhači proti bezpilotním letounům, in Centurion, No. 1, 2020.
:: Šafařík, Jan - Brzkovský, Marek: První akordy studené války, Souboje v letech 1944–1945, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
:: Šafařík, Jan - Brzkovský, Marek: Superfortressy nad SSSR, Nebezpečné průzkumné lety za železnou oponu, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
:: Šafařík, Jan: Postrach „Sejbrů“, major Nikolaj Vasiljevič Sutjagin, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
:: Šafařík, Jan: Friendly Fire, V zaměřovači vlastní letoun, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
:: Šafařík, Jan: Balóny nad Sovětským svazem, Americké špionážní balony v akci, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
:: Šafařík, Jan - Brzkovský, Marek: Ikona studené války, McDonnell Douglas F-4F Phantom II, Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
:: Šafařík, Jan - Brzkovský, Marek: Bílá růže ze Stalingradu, Lidia V. Litvjak, in Centurion, Sběratelská edice, č. II, 2019.
:: Šafařík, Jan: Mechanik od 311. squadrony, Stanislav Velich, in Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Pod pláštíkem tmy, Čechoslováci na Bristolech Beaufighter, in Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Spitfiry 134. čs. wingu nad Normandií, Poslední letecká bitva, in Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Slovenské Messerschmitty v boji, Rok 1944 nad Slovenskem, in Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019.
:: Brzkovský, Marek – Šafařík, Jan: Stíhači při obraně Londýna , in Centurion, Sběratelská edice, č. 1, 2018.
:: Šafařík, Jan – Brzkovský, Marek: Ivan Kožedub a jeho souboj s proudovým letounem , in Centurion, Sběratelská edice, č. 1, 2018.
:: Šafařík, Jan – Brzkovský, Marek: Poslední československé stíhací eso , in Centurion, Sběratelská edice, č. 1, 2018.

:: Extra Publishing

:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Popasovat se s turbínou, Boje proti Me 262, extra Válka Vojska – Sovětští stíhači, sešit č. 47, 23. července 2020.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Bílá lilie bez legend a bájí, Lidija Vladimirovna Litvjaková (1921–1943), extra Válka Vojska – Sovětští stíhači, sešit č. 47, 23. července 2020.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Zapomenuté české eso? František Slanina (1897–1918), extra Válka, I. světová, Speciál, duben 2020.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Největší sovětské eso, Sergej Timofejevič Gorjunov (1918–1941), in extra Válka Bitvy – Zimní válka, sešit č. 34, 2019.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé výstřely studené války, in extra Válka Vojska – Varšavská smlouva, sešit č. 30, 2017.

:: Fakta a svědectví

:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Italské Thunderstreaky nad Československem, in Fakta a svědectví, č. 9, 2021.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Poslední výstřely studené války, 2. část, in Fakta a svědectví, č. 6, 2021.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Poslední výstřely studené války, 1. část, in Fakta a svědectví, č. 5, 2021.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Souboj nad železnou oponou, in Fakta a svědectví, č. 9, 2020.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Na stráži míru a socialismu, in Fakta a svědectví, č. 1-2, 2020.

:: Historia Bellica

:: Šafařík, Jan - Brzkovský, Marek: Žhavé výstřely studené války, Nasazení československého letectva nad železnou oponou, Historia Bellica Speciál, č. V, 2018.
:: Šafařík, Jan – Brzkovský, Marek: Žhavé výstřely studené války , in Historia Bellica, č. 3, 2018.

:: Hobby Historie

:: Jan Šafařík: Z kroniky trampské osady Manitoba, in Hobby Historie, č. 36 (4/2016), listopad 2016
– leden 2017.  PDF
:: Šafařík, Jan – Brzkovský, Marek: První sestřely příští války?, in Hobby Historie, č. 31, červenec – září 2015.  PDF
:: Šafařík, Jan: Bojoval jsem proti „Čarodějkám“, in Hobby Historie, č. 27, červenec – srpen 2014.  PDF
:: Šafařík, Jan: Létající hrabě Carl-Gustav Ericsson von Rosen, in Hobby Historie, č.4, 2010.  PDF

:: Military revue

:: Brzkovský, Marek – Šafařík, Jan: Sestřel poněkud záhadný, in Military revue, No. 5, 2020.
:: Brzkovský, Marek – Šafařík, Jan: Stíhači při ochraně hranic, in Military revue, No. 11, 2019.

:: Plastic palnet

:: Brzkovský, Marek – Šafařík, Jan: Hon na mistra akrobacie, in Plastic Planet, No. 5, 2021.

:: Revi Publications

:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Nguyễn Văn Bảy - stíhací eso Vietnamské války, part two, in REVI Publications, No. 118, 2019.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Nguyễn Văn Bảy - stíhací eso Vietnamské války, in REVI Publications, No. 117, 2019.
:: Šafařík, Jan: Nevydařená "Čajka", in REVI Publications, No. 70, 2008.  PDF
:: Šafařík, Jan: Letíme do Afriky a zpět, in REVI Publications, No. 53, 2006.  PDF
:: Šafařík, Jan: One of "The Few", 2. část, in REVI Publications, No. 53, 2004.  PDF
:: Šafařík, Jan: One of "The Few", 1. část, in REVI Publications, No. 52, 2004.  PDF

:: Válka revue

:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Smrt rukou spolubojovníka, Čs. letci a palba do vlastních řad 1940-1945,
in Válka revue, No. 1-2, 2021.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Spojenec nebo protivník, Souboje sovětských a amerických stíhačů 1944–1945, in Válka revue, No. 5, 2018.
:: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Lovec balonů, Npor. Jaroslav Novák, in Válka rebue, No. 12, 2017.


:: F-16A Block 10 - photos & text by Jan Šafařík, in REVI Publications, No. 55, 2004.

:: Hořické občasné noviny

:: Šafařík, Jan: Generálu Vlastimilu Veselému bylo uděleno čestné občanství našeho města,
in Hořické občasné noviny, č. 8, 31.8.2000.  PDF

:: Hořicko

:: Šafařík, Jan: Masaryk a Rusko, 2. část, in Hořicko, č. 2, duben 1992.  PDF
:: Šafařík, Jan: Masaryk a Rusko, 1. část, in Hořicko, č. 1, únor 1992.  PDF

:: reviews

:: Pavel Vančata: 311 Squadron [in Revi N. 94, prosinec 2013]
:: Ivo Koukola: Američtí hloubkoví stíhači nad Brnem (Nález trosek P-51B Mustang u Brna-Slatiny),
[in Revi No. 75, květen 2009]
:: Arnaud Prudhomme a kol.: les Ailes Françaises 1939–1945, no8, Les aviateurs de la France libre
(2e partie), les groupes constitués
[in Revi No. 72, září 2008]
:: Jacek Kutzner: Zwycięstwa pilotów myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie 1940–1945
[in Revi No. 71, květen 2008]
:: Peter Kaššák - Marián Hrodegh: Konečná zastávka: Slovensko!, [in Revi No. 69, říjen 2007]
:: Jan Zahálka - Mgr. Petr Aharon Tesař - Sigmund Tyrlik: Phönix D.I – D.III,
[in Revi No. 61, listopad 2005]
:: autorský kolektiv Vojenského historického ústavu Praha a Vojenského historického ústavu
v Bratislavě: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945
[in Revi No. 60, září 2005]


:: Игорь Сейдов: Советские асы корейской войны
:: Михаил Быков: Советские асы 1941-1945. Победы Сталинских соколов
:: Игорь Сейдов - Юрий Сутягин: Гроза "Сейбров". Лучший ас Корейской войны
:: М. А. Жирохов - А. В. Котлобовский: Иду на таран! Последний довод "сталинских соколов"
:: Ikuhiko Hata - Yasuho Izawa - Christopher Shores: Jednotky stíhacích letadel japonské armády
a jejich esa 1931 - 1945

:: Jozef Bystrický - Peter Šumichrast: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch


:: Comments:
::HTML HTML version
::PDF PDF version
::PDF link to PDF version
::Czech language Czech language
::English language English language
::New entry New entry
::Updated Updated / Modified

Banner

Copyright © 1998 ― 2022 Jan Josef Šafařík
(air.aces@gmail.com)

Fri Jan 21 11:11:40 AM CET 2022

Up


Download documents are in *.PDF format PDF PDF , Acrobat Reader required. PDF
Czechoslovak Airmen in the RAF 1940-1945
Greeks In Foreign Cockpits
Revi Publications     Letecká galerie Vladimír

All these pages are designed for:   Firefox   Mozilla   Galeon   Konqueror   Opera   Camino   Safari   Maxthon

free counters
Flag Counter Since: Sun Jul 3 15:49:15 CEST 2011

TOPlist  

NAVRCHOLU.cz
Klenot.cz — domov pro Vaše stránky